Polizia-agenteren bat ez da antza zurekin fio, lehenengo elkarrizketa horren ondoren itaunketa gela batean sartu baitzaituzte.

Asiloa eskaini dizute, baina naziotasun berria tramitatu aurretik kontratu bat sinatzea eskatzen dizute gauza batzuei uko eginez. Hurrengoetatik hiru gauzei egin behar diezu uko: